Vurdering af IT-sikkerhedsniveau og beskyttelse af persondata

Forordningens artikel 24

Vi laver en teknisk gennemgang om i overholder GDPR-forordningens artikel 24. Om i har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger der sikrer persondata og kan det bevises, at behandling foretages i overensstemmelse dermed.

Risikovurdering

Vi foretaget en risikovurdering af IT-sikkerheden af områder som: Politikker, Sikkerhedsorganisation, SW opdateringsprocedure, Netværkssikkerhed, VPN-Fjernarbejdspladser, Applikationssikkerhed, Klassifikation af data, System sikkerhed, Brugerstyring og password, Disaster recovery, Sikring af mobilt udstyr, Fysisk sikkerhed, Sikring og registrering af inventar (teknisk udstyr), Software Licenser

Rul til toppen